Traust fasteignaviðskipti og persónuleg þjónusta - Lykill að nýju heimili

Fyrirvari www.nyttheimili.is

Leitast er við að hafa nýjar og réttar upplýsingar á vef okkar, sem og tilvísanir í upplýsingasöfn. Ekki er þó hægt að ábyrgjast að svo sé í öllum tilvikum og því ekki tekin ábyrgð á því sem gert er eða ákveðið á grundvelli þeirra.


Disclaimer www.nyttheimili.is

We seek to have the information on our website as correct and current as possible as well as the references. This we can not garantee and can not be responsible for actions or decisions taken based on these information.


Lagalegur fyrirvari

Þessi tölvupóstur og viðhengi gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Fasteignasölunnar Nýtt Heimili ehf. Ef sending þessi hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Vakin er athygli á bóta- og refsiábyrgð skv. 74. gr. laga um fjarskipti.


E-mail disclaimer

The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee. The contents of the message are the individual senders responsibility if it is not related to the operation of Nýtt Heimili ehf. If you receive this in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.