Traust fasteignaviðskipti og persónuleg þjónusta - Lykill að nýju heimili

Við leitum að öflugum fasteignasala eða sölufulltrúa, sem vill ná árangri.

Við leitum að:

  • Metnaðarfullum sölufulltrúum fasteigna sem eru tilbúnir til þess að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu.
  • Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, skipulagi og þori til að takast á við krefjandi verkefni.
  • Skilyrði er að viðkomandi hafi reynslu af fasteignasölu og hafi að lágmarki lokið einni önn í löggildingarnámi sem fasteignasali.
  • Góð menntun og önnur reynsla kostur.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og verkferla sem stuðla að samkeppnisforskoti á markaði. Sölumenn munu tilheyra öflugu teymi einstaklinga sem vinna saman að því að leysa úr mismunandi þörfum viðskiptavina okkar. Góðir tekjumöguleikar.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á reynir@nyttheimili.is. Allar nánari upplýsingar veitir Reynir Erlingsson.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

TRAUST FASTEIGNAVIÐSKIPTI OG PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA - ÞINN LYKILL AÐ NÝJU HEIMILI